Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w projekcie pn. „Co tam sąsiedzie?” realizowanym przez grupę nieformalną „Wspólnymi siłami”.

W ramach projektu odbędzie się:
-Autokarowa wycieczka z noclegiem do Borówek. 2-dniowy pobyt, warsztaty edukacyjne, kulinarne oraz integracyjne gry i zabawy. TERMIN: 29-30.08.2019, KOSZT 15 ZŁ;
-Autokarowa wycieczka do Lipian- wioski smaków. Warsztaty edukacyjne dotyczące przygotowania i smakowania potraw, jak również technik zdobienia ciast. Dostosowane do odpowiednich grup wiekowych. TERMIN: 14.09.2019,  KOSZT 10 ZŁ;
-Autokarowa wycieczka do Bukownej – pobyt oraz wybrane warsztaty w Zagrodzie Edukacyjnej – Szkoła w Ogrodach. TERMIN: 12.10.2019, KOSZT 10 ZŁ.
Głównym  celem projektu jest aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Przemków poprzez działania związane z poznawaniem atrakcji kulturowych, turystycznych i oferty edukacyjnej wybranych wiosek tematycznych z terenu Wrzosowej Krainy. Działania projektu skierowane są do wszystkich grup wiekowych – od przedszkolaka do seniora. Szczególnie mocno do udziału zaproszone są całe rodziny po to by naturalna potrzeba aktywności dziecka znajdywała wsparcie wśród rodziców. Oprócz zachęty do aktywnego spędzania czasu wolnego, do wyjścia z domu, poznawania nowych ludzi i miejsc i korzystania z lokalnych atrakcji naszych miejscowości, projekt jest szansą na integrację międzypokoleniową mieszkańców gminy Przemków oraz nawiązania znajomości i współpracy z sąsiadami, zarówno z terenu gminy jak i obszaru LGD. Teren realizacji projektu obejmuje część obszaru Wrzosowej Krainy, która na co dzień nie jest znana mieszkańcom gminy Przemków. Brak transportu publicznego pomiędzy tymi miejscami powoduje, że mieszkańcy praktycznie nie wiedzą co dzieje się „tuż za płotem sąsiada”. Zakładamy, że każdorazowo uczestnikiem wydarzenia będzie 20-osobowa grupa osób, niekoniecznie zawsze tych samych. Raczej chodzi o zwiększenie zasięgu odbiorców i również wybór osób zainteresowanych danym tematem.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Działaj Lokalnie, Fundacji „Wrzosowa Kraina” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.