W związku objęciem nadzorem epidemiologicznym personelu medycznego Głogowskiego Szpitala Powiatowego informujemy, że od dnia 11 maja 2020r. do 15 maja włącznie świadczenia lekarskie udzielane przez lekarza spec. Sidy Mohamed Diallo będą miały formę teleporady.

Pacjenci przedłużający leki lub potrzebujący innej dokumentacji medycznej obsługiwani będą na dotychczasowych zasadach. Nr tel. 76 8319 409, 76 8319 477.