Na terenie Gminy Przemków mogą zawyć syreny alarmowe !

W dniach 17-21 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie taktyczno-specjalne Renegade/Sarex-21 z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym
z powietrza oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarze lądowym i morskim.
Na terenie gminy Przemków może zostać przeprowadzony test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.
Uruchomienie systemu, przewidywane na czwartek, 20 maja w godzinach 8.00-11.00, uzależnione jest od przebiegu scenariusza krajowego ćwiczenia RENEGADE/SAREX-21.
Trening jest organizowany przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Celem ćwiczeń jest przetestowanie działania systemu syren alarmowych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych działań, dlatego zostanie on przeprowadzony w sposób dynamiczny.
W przypadku uruchomienia testu emitowany będzie: dźwięk modulowany trwający trzy minuty oznaczający OGŁOSZENIE ALARMU, dźwięk ciągły trwający trzy minuty – ODWOŁANIE ALARMU. Uwaga: alarmowanie będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy nasza gmina znajdzie się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego.