W budynku Urzędu Miejskiego w Przemkowie, tuż przy drzwiach wejściowych, umieszczony został defibrylator AED Philips FRx HeartStart, urządzenie ratujące ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca.

Za pomocą poleceń głosowych i wizualnych potrafi przeprowadzić, nawet osobę bez przygotowania medycznego, przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć, jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia. Szacuje się, że w Polsce z przyczyn związanych z nieprawidłowym działaniem serca umiera ponad 160 tys. osób rocznie. Większość to ofiary nagłego zatrzymania krążenia, często mylonego z zawałem. Nagłe zatrzymanie krążenia to stan, w którym serce przestaje pracować w prawidłowy sposób, a jego skutkiem może być niedotlenienie organizmu. Po upływie około czterech minut od ustania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym. Zatrzymanie krążenia może zdarzyć się każdemu bez względu na wiek, płeć, stan zdrowia, czy styl życia.

Zakup defibrylatora wraz z szafką, alarmem i oznakowaniem kosztował blisko 7 tys. zł. Jak jednak podkreśla Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, każde uratowane życie jest bezcenne, a w budynku, do którego codziennie przychodzi wiele osób załatwiających swoje sprawy, takie urządzenie jest niezbędne. „Bezpieczeństwo klientów i pracowników Urzędu jest najważniejsze. Miejmy nadzieję, że nigdy nie będzie potrzeby użycia defibrylatora, ale jeśli zdarzy się taka sytuacja, będziemy lepiej przygotowani” .