frw_budowlane_750x200pxl

Informujemy, że Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Dolnośląscy Pracodawcy realizują ogólnopolski projekt „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Został opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest realizowany pod jej nadzorem.

Wsparcie w projekcie polega na refundacji do 80% kosztów szkoleń zgodnych z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds. kompetencji w Budownictwie. Oferujemy wsparcie do 7 953,60 zł na jednego pracownika. Dofinansowanie udzielane jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, działającym w branży budowlanej (PKD – sekcja F).

W ramach aktualnych Rekomendacji szkolenia objęte dofinansowaniem mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

-Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej na roboty budowlane.
-Wykonywanie elementów betonowych lub żelbetonowych służących jako konstrukcje nośne budowli.
-Wykonywanie i wbudowywanie zbrojenia oraz prefabrykowanie elementów zbrojenia.
-Montowanie i demontowanie szalunków systemowych.
-Wykonywanie ociepleń budynków, w tym docieplanie przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów oraz nakładanie tynków cienkowarstwowych.
-Prowadzenie gospodarki odpadami budowlanymi lub rozbiórkowymi.
-Użytkowanie rusztowań.
-Planowanie i wdrażanie działań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia na budowie.
-Wykonywanie posadzek jastrychowych płynnych i suchych.
-Wykonywanie izolacji ciepłochronnych sieci cieplnych.
-Montowanie konstrukcji stalowych na parkingach wielopoziomowych oraz halach.
-Nadzorowanie budowy, demontażu i eksploatacji rusztowań.
-Wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
-Montowanie obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu.
-Montowanie ścian działowych w technologii gipsowo-kartonowej.

Aktualnie oczekujemy na modyfikację/aktualizację ww. Rekomendacji o dodatkowe 21 tytułów szkoleń np. z zakresu operatora koparek kl. III, koparko – ładowarek kl. III, ładowarek kl. III, znajomości języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie, uprawnień do obsługi podestów ruchomych przejezdnych, umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych itp.

Uproszczony schemat udziału w projekcie:

-złożenie wstępnego Formularz zgłoszeniowego przez stronę internetową PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2
-kontakt DARR S. A. z zainteresowanym udziałem przedsiębiorstwem
-złożenie przez przedsiębiorstwo dokumentów aplikacyjnych przez system Operatora projekty.frw.pl
-podpisanie umowy o refundację kosztów szkoleń
-wybór przez przedsiębiorstwo usług z Bazy Usług Rozwojowych
-udział w usługach rozwojowych
-złożenie wniosku o refundacje kosztów usługi wraz z załącznikami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Personel projektu wyjaśni Państwu zasady udziału w projekcie, pomoże w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych itp. Zapraszamy do kontaktu: firm/pracowników z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, tel. 665 877 665, 661 808 079, e-mail budowlany@frw.pl, www.frw.pl

Zapraszamy do kontaktu również firmy szkoleniowe, zainteresowane realizacją szkoleń dla branży budowlanej.

frw_budowlane_plakatA3