granty pgr

Gmina Przemków otrzymała dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Grant w wysokości 227 500,00 zł zostanie przeznaczony na zakup łącznie 91 laptopów, które zostaną przekazane na własność dla dzieci z terenu Gminy Przemków, które należą do rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej.