Czas pandemii COVID-19 to szczególnie trudny okres dla przedsiębiorców prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa. Samorząd województwa dolnośląskiego wspiera finansowo sektor MŚP produktami finansowymi, które pomagają na nowo rozwinąć ideę lokalnej przedsiębiorczości.