Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o. oraz Burmistrz Polkowic mają zaszczyt zaprosić na Dolnośląskie śniadanie biznesowe dla MŚP, które odbędzie się w czwartek 16.03.2023 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Polkowice, Rynek 1 (pok. 206, II p.).
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną:
– możliwości wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027,
– oferta wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w postaci dotacji, pożyczek i projektów,
– oferta nowego inkubatora przedsiębiorczości triQube tworzonego przez DAWG,
– kwestie dotyczące propozycji dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców.
Po prezentacjach przewidziana jest dyskusja, możliwość zadawania pytań oraz poczęstunek.
Prosimy o potwierdzenie obecności do 15.03.2023 r. na adres grzegorz.malyga@dawg.pl

Plan spotkania
12:00 – 12:10 – powitanie gości, przedstawienie założeń i programu spotkania
12:10 – 12:30 – prezentacja agencji gospodarczej – oferta wsparcia dla przedsiębiorców, inkubator przedsiębiorczości – oraz założeń projektu dobrowolnego ZUS dla MŚP
12:30 – 12:50 – prezentacja możliwości wsparcia MŚP w nowej perspektywie Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 r.
12:50 – 13:10 – dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi
13:10 – 14:00 – poczęstunek, rozmowy kuluarowe.