23 września 2022 r. mieszkanka naszej Gminy Pani Jadwiga Wojtasik z Przemkowa obchodziła piękny jubileusz 100-lecia urodzin. Z tej okazji dostojnej Jubilatce życzenia i kwiaty przekazał Burmistrz Przemkowa Pan Jerzy Szczupak.

Pani Jadwiga, pomimo swojego zacnego wieku cieszy się dobrą formą, a humor dopisuje jej każdego dnia. Recepty na długowieczność nie podaje, ale w domu, w którym mieszka daje się odczuć przyjazną atmosferę i wzajemny szacunek, a Jubilatka otoczona jest pomocą najbliższych, a w szczególności córek. To stąd bierze się radość życia Pani Jadwigi oraz życzliwość dla ludzi. Pani Jadwiga Wojtasik urodziła się 23 września 1922 r. Cieszy się w miarę dobrym zdrowiem. Wiele w życiu przeżyła i na własne oczy widziała zmiany zachodzące w naszym kraju na przestrzeni wieku. Pani Jadwiga była również świadkiem przemian zachodzących w naszej Gminie. Mieszkanką Przemkowa jest od 1945 r. Była z pewnością ogromnym wsparciem dla swojego męża Wojciecha Wojtasika, który był pierwszym urzędnikiem w naszym mieście. Z pewnością może być dumna myśląc o swoim życiu, skarbnicy doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków.


Uroczystość 100-lecia przebiegała w wyjątkowo serdecznej i rodzinnej atmosferze w otoczeniu najbliższej rodziny. Serdeczne życzenia i odwiedziny wywołały radość i wzruszenie na twarzy Jubilatki, która kilkakrotnie podkreśliła jak bardzo cieszy się z odwiedzin.

Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Wysokość tej „dodatkowej emerytury” może być różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ich setnych urodzin. Świadczenie honorowe dla stulatków ma już długą historię. Pierwsze wypłacono jeszcze w latach 70. XX wieku na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Pracy. Wówczas dodatkowe pieniądze trafiały do zaledwie 500 osób. Od 2006 roku wypłata świadczeń jest uregulowana w ustawie, na podstawie, której wypłatą dodatku do emerytury zajmuje się w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.