8 maja br. w Starostwie Powiatowym w Polkowicach, Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę o udzielenie gminie Przemków pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 150 000,00 zł na zadanie pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Przemkowie.

Umowa na realizację inwestycji została podpisana w grudniu 2022 r. przez Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego reprezentowany przez Małgorzatę Frąckowiak, Jacka Szwagrzyka i Jerzego Szczupaka. Chodzi o budowę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Przemkowie oraz w Koźlicach (gmina Gaworzyce). Wykonawcą zadania jest firma PRO-INFRA Sp. z o.o., a wyposażeniem punktów w kontenery na odpady zajmie się firma Polskie Pojemniki Sp. z o.o.

Wartość całej inwestycji to prawie 6,5 mln zł. Na zadanie Związek pozyskał środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3,4 mln zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości prawie 1 mln zł. Pozostałe środki na sfinansowanie inwestycji to wkład Gmin Przemków i Gaworzyce, na terenie których zostaną wybudowane PSZOKI, a także środki budżetowe Związku. Wartość inwestycji w Przemkowie wyniosła pond 3 mln zł. Dotacja pozyskana z Powiatu Polkowickiego zmniejszy wkład własny gminy, który wynosi ok. 600 tys. zł.

Już pod koniec roku mieszkańcy Przemkowa będą mogli skorzystać z nowego PSZOK-U w naszej gminie.