Burmistrz Przemkowa informuje, iż w niżej podanych terminach, w godzinach od 12.00 do 13.00, będzie pełnił dyżur urbanista – pan mgr inż. Michał Mandziuk.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców!

Miejsce dyżuru: pokój nr 34, II piętro Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Harmonogram dyżurów:

  • 26 lutego 2020 r.
  • 29 kwietnia 2020 r.
  • 24 czerwca 2020 r.
  • 30 września 2020 r.
  • 28 października 2020 r.
  • 16 grudnia 2020 r.