Z okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim członkom i funkcjonariuszom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.
Proszę przyjąć słowa uznania z.a trud i ofiarną pracę na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego, wpisane w codzienną strażacką służbę.
Życzymy ogromnej satysfakcji z wykonywanej pracy, aby była źródłem dumy i społecznego szacunku. Wszystkim Strażakom i ich Rodzinom życzymy wielu sil w życiu codziennym, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie Janusz Matuszak