Gabaryty to nie problem!

Na co dzień każdy z nas wytwarza kilogramy odpadów komunalnych, których pozbywamy się zazwyczaj w przydomowych pojemnikach i Osiedlowych PSZOK-ach. Sprawa jest prosta, ale są też odpady, których pozbycie się może stanowić problem, jak np. odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Co prawda nie codziennie wymieniamy telewizor czy meble, ale jak już się decydujemy na taki krok, to co zrobić ze starym sprzętem?
Mieszkańcy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego mogą oddać te odpady w trzech dostępnych na terenie ZGZM Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
– w Radwanicach, przy ul. Stolarskiej 6, tel. 515 450 851,
– w Grębocicach, przy ul. Spółdzielczej 34A, tel. 510 079 577,
– w Polkowicach, przy ul. Działkowej 18, tel. 606 276 657.

W PSZOK-ach mieszkańcy mogą pozbywać się nie tylko zużytego sprzętu RTV/AGD i mebli, ale także zużytych opon, odpadów budowlanych, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, tekstyliów, popiołów i wielu innych odpadów komunalnych.
Odpady przyjmowane są nieodpłatnie, w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.
Dokładne informacje dotyczące funkcjonowania PSZOK-ów, w tym dni i godziny otwarcia znajdują się na stronie www.zgzm.pl w zakładce „PSZOK”.

Dla niektórych mieszkańców wywiezienie odpadów na PSZOK bywa jednak kłopotliwe. Dla tych mieszkańców, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego udostępnił odpłatną usługę wywozu odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego „na zgłoszenie”.
Zapotrzebowanie na usługę wywozu należy zgłosić telefonicznie (tel. 76 847 91 30), drogą elektroniczną (mail: bok@pdr-eko.pl), pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Polkowickiej Dolinie Recyklingu, przy ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach. Pracownik zapyta o ilości i rodzaj przekazywanych odpadów i na tej podstawie zaproponuje sposób odbioru luzem lub z kontenera. Jest to istotne, ponieważ od sposobu odbioru zależy cena usługi, która wynosi: 60,00 zł za odbiór odpadów luzem i 370,00 zł za kontener o pojemności 7 m3. Pracownik Biura Obsługi Klienta o terminie odbioru odpadów „luzem” poinformuje mieszkańca telefonicznie. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 10 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na wykonanie usługi. W ustalonym terminie odbioru należy wystawić gabaryty przed posesję, w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, niekolidującym z ruchem pieszym i samochodowym. W przypadku odbioru odpadów z kontenera o pojemności 7 m3, kontener ten zostanie podstawiony pod wskazany adres w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania, a mieszkaniec może korzystać z niego przez okres do 3 dni roboczych, liczony od dnia podstawienia.

Udostępnienie usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego na zgłoszenie oraz większy dostęp Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych rozwiąże problem, związany z bieżącym pozbywaniem się odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości.
Mamy nadzieje, że od teraz pozbywanie się gabarytów będzie odbywało się wyłącznie w sposób legalny i bezpieczny.