Na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego prężnie funkcjonują trzy Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach, Radwanicach i Grębocicach. Na co dzień mieszkańcy korzystają z nich, aby oddać swoje problemowe odpady np. meble, zużyte RTV/AGD, opony, odpady budowlane, niebezpieczne i wiele innych. Poza swoją podstawową funkcją PSZOK-i pełnią też rolę punktu wymiany przedmiotów z drugiej ręki.

Na wszystkich trzech PSZOK-ach znajdują się wiaty na przedmioty do ponownego użycia. W wiatach można pozostawić rzeczy w dobrym stanie, nadające się do dalszego użytku, z których już nie korzystamy. Jednocześnie można zabrać te przedmioty, z których ktoś już zrezygnował i dać im drugie życie. Jest to świetne rozwiązanie, dzięki któremu niechciane przedmioty mają szanse znaleźć nowego właściciela, zamiast stać się odpadem.

W celu promocji PSZOK-ów, jak i wiat na przedmioty do ponownego użycia, powstała specjalna grupa na portalu społecznościowym facebook „GRATY Z WIATY”, administrowana przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego. ZGZM serdecznie zaprasza do dołączenia do grupy. Jej członkowie na bieżąco są informowani o tym jakie skarby znajdują się aktualnie w wiatach zlokalizowanych w trzech PSZOK-ach, dzięki czemu mogą znacznie łatwiej wypatrzeć przedmioty, których potrzebują, które im się spodobają lub ich zainspirują.

Mieszkańcy często w wiatach pozostawiają meble w dobrym stanie, sprawne rowery, wózki dziecięce, plecaki, zabawki i inne tego typu przedmioty. Można w nich również pozostawiać i odbierać odzież i obuwie w dobrym stanie. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników przedmiotów z drugiej ręki, w wiacie nie są przyjmowane ani oddawanie sprzęty elektryczne i elektroniczne.

Ponowne użycie nie jest tylko sposobem na oszczędność, ale przede wszystkim na dbanie o środowisko. Zatrważająca jest ilość śmieci jakie produkujemy w naszych gospodarstwach domowych. W ubiegłym roku mieszkańcy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego wytworzyli około 30 tys. ton odpadów, w tym 15 tys. ton odpadów zmieszanych. Recykling redukuje ilość składowanych odpadów, jednak w czasach tak wysokiego popytu na wszelkiego rodzaju dobra konsumpcyjne nie jest wystarczający. Dlatego istotnym krokiem do ograniczenia wytwarzania odpadów jest właśnie ponowne użycie przedmiotów, które polega na wielokrotnym używaniu przedmiotów do czasu ich zużycia lub przerabianie przedmiotów zużytych na inne cele niż pierwotne np. wykorzystanie zużytych, bawełnianych koszulek na ścierki.

Wiaty na PSZOK-ach ułatwiają znalezienie nowych właścicieli przedmiotom z drugiej ręki, a zainteresowanym nabycie potrzebnych przedmiotów za darmo. Zachęcamy do odbierania przedmiotów z wiat oraz zostawiania w nich rzeczy, z których już nie korzystamy, a są w dobrym stanie, a także do dołączenia do grupy GRATY Z WIATY.

Oszczędność i ekologia to kombinacja idealna!