11 czerwca br. na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie odbył się I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka, dla klas V-VI oraz VII-VIII i gimnazjum szkół podstawowych z Przemkowa. Organizatorem turnieju był Animator Sportu na boisku ORLIK w Przemkowie Mariusz Piasny.

W turnieju udział wzięły drużyny z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej, Szkoły Podstawowej nr 1, w tym gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie.

W kategorii klas 5/6 I miejsce zajęła SP nr 1 w Przemkowie, II miejsce SP nr 2 w Przemkowie, III miejsce PSP Wysoka.
Królem strzelców został Bartosz Kowalski z SP nr 2, najlepszym bramkarzem Adam Skraba z PSP Wysoka.

W kategorii klas 7/8 i gimnazjum I miejsca zajęła SP nr 2 w Przemkowie, II miejsce SP nr 1 – gimnazjum, III miejsce PSP Wysoka.
Królem strzelców został Daniel Frankowski z gimnazjum w Przemkowie, najlepszym bramkarzem Maciej Sibera z SP nr 2 w Przemkowie.

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy!