Str. tytułowa Historia Przemkowa
Dzieje powstania miasta