III Konkurs „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w III Konkursie „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”.

Celem realizowanej przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN operacji jest upowszechnianie i promocja smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich poprzez identyfikację wprowadzonych innowacji społecznych oraz cyfrowych na obszarach wiejskich w formie opisu stanu faktycznego (z pogłębionym uwzględnieniem wizji oraz inicjatyw wdrażania tej koncepcji w przyszłości). Ponadto zwiększenie zainteresowania koncepcją smart villages wśród jednostek wprowadzających innowacje oraz zaprezentowanie wizji i inicjatyw dotyczących smart villages w formie elektronicznej.

Konkurs ma umożliwić wymianę poglądów oraz stworzyć bazę wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.

 

Więcej informacji:
www.irwirpan.waw.pl/smart2022