Informujemy, że od dnia 01.01.2022r. Gmina Przemków zamieszcza plan zamówień publicznych wraz z aktualizacjami oraz ogłoszenia w sprawie zamówień publicznych wraz z dokumentami na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) https://umprzemkow.bip.gov.pl/ w zakładce Zamówienia Publiczne:

– Plan zamówień publicznych

– Wykaz zamówień publicznych