Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)

W związku z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń w powiatach nowosolskim i wschowskim województwa lubuskiego, częściowo powiaty głogowski oraz polkowicki województwa dolnośląskiego zostały objęte obszarem ochronnym oraz obszarem z ograniczeniami.

do obszaru ochronnego (strefa żółta) zostały włączone:

gminy Głogów z miastem Głogów, Pęcław, Jerzmanowa i Żukowice w powiecie głogowskim,

gminy Gaworzyce, Grębocice i Radwanice w powiecie polkowickim oraz część gminy Przemków (na północ od drogi krajowej nr 12)

do obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) została włączona:

– gmina Kotla w powiecie głogowskim.

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku
występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Strefa żółta (obszar ochronny)

 • W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski:

Przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).

 • Poza granice Polski:

Dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:

 • muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,

 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),

 • w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,

 • w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

 • Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europejskiej musi

również uwzględniać wymagania dotyczące choroby Aujeszkyego.

Infolinia GIW ds. zwalczania ASF: 22 623 17 97

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku
występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)

 • W obrębie strefy czerwonej:

 • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,

 • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,

 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,

 • istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).

 • Poza strefę czerwona w granicach Polski:

 • przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,

 • dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:

 • muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,

 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,

 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),

 • zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem,

 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

 • Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

 

Infolinia GIW ds. zwalczania ASF: 22 623 17 97

W przypadku znalezienia padłego dzika należy:

 • jeżeli to możliwe – oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich znalezienia przez właściwe służby;

 • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;

 • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy lub Policję.

Każdy dzik padły na terenie całego kraju podlega obowiązkowemu urzędowemu badaniu w kierunku ASF.

Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym lub objętym ograniczeniami jest niezwłocznie dostarczany, wraz z wszystkimi częściami ciała, do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną i podlega urzędowemu badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń oraz obligatoryjnie badaniu w kierunku włośni.

Zakazuje się wysyłania dzików z obszaru ochronnego lub objętego ograniczeniami poza te obszary. Tusze oraz wszystkie części ciała dzików odstrzelonych na ww. obszarach mogą opuścić ww. punkty i zakłady wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

LINK do mapy z aktualnymi strefami:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Infolinia GIW ds. zwalczania ASF: 22 623 17 97