Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach informuje, że w siedzibie ZGZM ul. Mała 1 dostępne są dla mieszkańców naklejki na pojemniki BIO, dla zabudowy jedno i wielorodzinnej.
Jednocześnie przypominamy o konieczności właściwego oznakowania pojemników (nazwa frakcji odpadów: odpady zmieszane lub odpady BIO, adres nieruchomości), zarówno na odpady ulegające biodegradacji BIO jak i odpady zmieszane.

https://www.facebook.com/ZwiazekGZM/photos/a.168938853167463/2642825599112097/?type=3&theater