Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Przemków oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Przemków zostały doposażone w niezbędny sprzęt, za łączną kwotę 85 714,29 tysięcy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” przyznał ochotniczym strażom pożarnym 60 tysięcy złotych. Ponad 25 tysięcy złotych dołożył Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak. Za pozyskane środki, dla jednostek OSP: Przemków, Piotrowice i Jakubowo Lubińskie, zakupiony został specjalistyczny sprzęt, który będzie wspierał strażaków w codziennej walce o bezpieczeństwo nas wszystkich.

Za otrzymane pieniądze zakupiono m.in.: umundurowanie bojowe, hełmy, obuwie specjalne, węże, aparaty powietrzne, latarki, sprzęt łączności, motopompę, zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów, zbiorniki przenośne na wodę, spalinowe opryskiwacze plecakowe, namiot pneumatyczny z osprzętem, pilarkę spalinową do drewna, parawan ochronny, sita kominowe, drabinę, tłumice.