W związku z rekomendacjami Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 04 lutego 2021 r. dotyczącymi HPAI, uprzejmie proszę,  o informowanie właściwych dla miejsca znaleziska (obserwacji) powiatowych lekarzy weterynarii o otrzymanych informacjach dot. padłych ptaków.

Powyższe informowanie przyczyni się do szybszego podejmowania działań przez inspekcję weterynaryjną i minimalizowanie ryzyka dalszego przenoszenia choroby (w wypadku jej potwierdzenia), co z kolei przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa hodowli ptactwa przyzagrodowego i fermowego.

„Jeśli zauważyłeś padłe dzikie ptaki poinformuj powiatową inspekcję weterynaryjną”

Komunikat Wojewódzkiego Dolnośląskiego Lekarza Weterynarii dotyczący ryzyka wystąpienia grypy ptaków:

https://www.duw.pl/pl/dla-mediow/aktualnosci/17276,Komunikat-Wojewodzkiego-Dolnoslaskiego-Lekarza-Weterynarii-dotyczacy-ryzyka-wyst.html