22 stycznia 2020 r. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak dokonał uroczystego aktu dekoracji medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Czesława i Stanisław Łazaj, Danuta i Jan Smolarczykowie oraz Halina i Czesław Lubaszewscy. Składając życzenia Burmistrz Przemkowa pogratulował obecnym parom imponującej rocznicy i wyraził swoje uznanie.

Zawarcie małżeństwa to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Złożona przysięga zobowiązuje do bycia ze sobą na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie, chociaż przeciwności w życiu bywa wiele: i tych rodzinnych i materialnych, a często i zdrowotnych. Jednak, jak widać: jest to możliwe…To wielki dar od losu móc przeżyć wspólnie ze współmałżonkiem 50 lat.

Żywym tego dowodem byli Jubilaci, którzy 22 stycznia 2020 roku świętowali w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przemkowie swoje „Złote Gody”. Przed kierownikiem USC, w obecności świadków złożyli Oni 50 lat temu oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, wypowiadając słowa przysięgi składanej przez młode pary do dziś, a mianowicie: „Świadomi praw i obowiązków, wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczamy, że wstępujemy w związek małżeński i przyrzekamy uczynić wszystko, aby małżeństwo nasze było zgodne szczęśliwe i trwałe.” W dniu swoich Złotych Godów Szanowni Jubilaci odnowili słowa przysięgi.

Osoby, które przeżyły w jednym związku 50 lat są nagradzane w naszym kraju na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach – specjalnym medalem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak złożył Jubilatom serdeczne życzenia długich i jeszcze piękniejszych wspólnych lat w zdrowiu, pomyślności i wzajemnej miłości. Zwracając się do Jubilatów Pan Burmistrz podkreślił, że takie jubileusze są zarówno dowodem zrozumienia istoty związku małżeńskiego jak i doskonałym przykładem dla młodych pokoleń.

Życzymy Jubilatom dużo szczęścia.