19 października 2019 r. w sali widowiskowej Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki zorganizowany został  Jubileusz 60-lecia działalności Przemkowskiej Orkiestry Dętej.

Na uroczystość przybyli bardzo licznie mieszkańcy Przemkowa, byli członkowie Orkiestry i zaproszeni goście, m.in. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, Wicestarosta Powiatu Polkowickiego Krzysztof Nester, Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ks. Kanonik Krzysztof Mrukowicz, Proboszcz Parafii Pw. św. Archanioła Michała ks. Mitrat Igor Popowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie Janusz Matuszak, Radni Rady Miejskiej w Przemkowie, sołtysi, dyrektorzy przemkowskich szkół, jednostek organizacyjnych i zakładów pracy, prezesi lokalnych stowarzyszeń, a także goście szczególni – pani Stanisława Sokół – żona wieloletniego kapelmistrza orkiestry Antoniego Sokoła wraz z córkami oraz pan Zbigniew Gruszczyński – syn założyciela i pierwszego dyrygenta orkiestry.

Koncert jubileuszowy został podzielony na trzy części – trzy okresy i trzech kapelmistrzów. Ostatnia z tych części obejmowała najnowszy repertuar wykonany w obecnym składzie muzyków. Wykonywanej muzyce towarzyszyły zdjęcia, na których można było odnaleźć siebie, swoich bliskich czy znajomych, związanych kiedyś bądź teraz z orkiestrą.

W przerwach między utworami były wzruszające wspomnienia i zabawne anegdoty związane z orkiestrą. Były też podziękowania od orkiestry dla: pani Stanisławy Sokół, dla żyjących muzyków z pierwszego składu orkiestry, panów: Stanisława Chorostkowskiego i Konstantego Maluszyckiego oraz podziękowania dla osób, które dziś wspierają orkiestrę w jej działaniach oraz zapewniają funkcjonowanie: Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka, ks. kan. Krzysztofa Mrukowicza, ks. kan. Mirosława Werłosa, Zbigniewa Gruszczyńskiego, Małgorzaty Kotlickiej, dyrektora Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Bogumiły Ornatowskiej- Cichoszewskiej oraz pracowników: Balladyny Kamińskiej, Joanny Więckowskiej, Mileny Gliszczyńskiej i Żakliny Więckowskiej. Szczególne podziękowania złożono też trzem parom małżeńskim, które od lat wspólną pasję do muzyki realizują przez udział w próbach i koncertach orkiestry: Joannie i Ireneuszowi Kukiełkom, Renacie i Bartłomiejowi Dworczyńskim oraz Jolancie i Jackowi Janikowskim.
Ostatnim punktem programu była licytacja historycznego saksofonu oraz wielki jubileuszowy tort dla wszystkich uczestników uroczystości.