Starosta Polkowicki oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zapraszają mieszkańców Przemkowa na spotkanie w ramach kampanii społecznej Mie(dź) Rodzinę

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. Godz.13.00

w Przemkowskim Ośrodku Kultury i Biblioteki ul. Głogowska 17

Powiaty Legnicko Głogowskiego Okręgu Miedziowego borykają się z dużymi problemami w pozyskiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze a propagowanie i rozwijanie rodzinnej pieczy zastępczej ma głębokie uzasadnienie społeczne i ekonomiczne. Jest to jeden z najbardziej efektywnych sposobów pomocy dzieciom nieposiadającym naturalnej i prawidłowo funkcjonującej rodziny.

Tym razem w poszukiwaniach rodzin zastępczych dla około 40 małych dzieci ( poniżej 10 roku życia) ma pomóc kampania społeczna „Mie(dź) rodzinę”, której celem oprócz znalezienia kandydatów, jest zmiana wizerunku rodzicielstwa zastępczego na terenie Zagłębia Miedziowego. Partnerem głównym, finansującym kampanię społeczną „Mie(dź) rodzinę” jest Fundacja KGHM Polska Miedź, a partnerami wspierającymi: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., CCC S.A. i Piast Group Sp. z o.o. Merytoryczną opiekę nad projektem sprawuje Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, a partnerami zaangażowanymi w realizację działań związanych z kampanią są: miasto Legnica oraz powiaty: legnicki, polkowicki, lubiński i głogowski.