30 września 2020 r. została zakończona realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na Osiedlu Huta, obejmujących ul. Rybną 8,9 oraz 10”.

Do użytku oddano łącznie 1660 m2 dróg, w tym: 820 m2 dróg stanowiących własność Gminy Przemków oraz 840 m2 dróg będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko”. W ramach prac wykonano frezowanie nawierzchni betonowej, uszczelniono spękania i stabilizację luźnych pozostałości po frezowaniu, wymieniono krawężniki, dokonano regulacji pionowej włazów, kratek ściekowych i skrzynek zaworów, wykonano warstwę asfaltową profilującą oraz warstwę asfaltową ścieralną.

Łączna wartość inwestycji to 228.070,34 zł brutto. Zadanie w zakresie dotyczącym dróg będących własnością Gminy Przemków zostało sfinansowane w 100% ze środków Gminy Przemków i wyniosło 96.583,82 zł brutto oraz w zakresie dotyczącym dróg będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” w 100% ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” i wyniosło 131.486,52 zł brutto.

Inwestycje w infrastrukturę drogową stanowią od kilku lat bardzo ważny punkt we wszystkich realizowanych na terenie Gminy Przemków przedsięwzięciach. Dzięki zrealizowaniu przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. zadania, wszyscy mieszkańcy naszej Gminy, a szczególnie Osiedla Huta, będą mogli korzystać z nowej, estetycznej, a przede wszystkim bezpiecznej dla wszystkich użytkowników, drogi.

Przebudowa dróg na Osiedlu Huta

Przebudowa dróg na Osiedlu Huta

Przebudowa dróg na Osiedlu Huta