Trzy miliony złotych – tyle wyniesie wsparcie przedsięwzięć realizowanych na terenie Gminy Przemków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki przyznane dla Przemkowa to szansa na realizację inwestycji służących całej lokalnej społeczności. O przywróceniu świetności zabytkowego centrum naszego miasta mówi się przecież od wielu lat i jest to jedno z kluczowych zadań, na które gmina aktywnie poszukuje wsparcia z zewnątrz. Zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka” zakłada m.in. wykonanie nowych nawierzchni chodników, ulic oraz terenów zielonych wraz z deptakiem prowadzącym do Parku Miejskiego. Celem inwestycji jest poprawa wizerunku, funkcjonalności oraz estetyki kluczowego obszaru dla mieszkańców gminy jak i przyjezdnych do Przemkowa gości. Na to zadanie Gminie przyznano 1,8 mln złotych.

Druga z inwestycji, która otrzymała wsparcie w ramach RFIL, obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska przy ul. Leśna Góra 3 w Przemkowie. Planowany kompleks sportowy tworzyć będą m.in: zewnętrzna siłownia, bieżnia, skatepark, pole do gry w koszykówkę, pole do gry w siatkówkę oraz pole do gry w piłkę nożną. Nowy obiekt sportowy ma zaspokoić potrzeby wszystkich naszych mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży uczącej się w Zespole Szkół w Przemkowie, a także uczestników turnusów wypoczynkowo-edukacyjnych Domu Wczasów Dziecięcych. Wysokość przyznanego wsparcia wynosi 1,2 mln złotych.

To ogromny zastrzyk gotówki dla naszej Gminy, bez której realizacja zaplanowanych inwestycji z całą pewnością mocno odsunęłaby się w czasie. Planujemy nasze zadania tak, aby równoważyć budżet gminy, jednak środki na wykonanie strategicznych zadań zaspokajających potrzeby naszych mieszkańców są bardzo ograniczone. Udział zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć z całą pewnością umożliwia ich szybką i skuteczną realizację. Jeszcze raz chcę podziękować Posłowi Krzysztofowi Kubów za sympatię i zainteresowanie sprawami naszej gminy i naszych mieszkańców” – podsumowuje burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

Głównym celem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. Jest to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To kolejne wsparcie z budżetu państwa dla gmin z województwa dolnośląskiego w wysokości ponad 319 mln zł. Wcześniej środki w ramach pierwszego etapu programu przydzielano stosując algorytm – Przemków otrzymał wówczas wsparcie w wysokości ponad 600 tys. złotych, które wydatkowane zostaną na modernizację ciągów pieszych i parkingu przy cmentarzu komunalnym. W ramach kolejnego, konkursowego etapu gminy mogły wnioskować o środki na konkretne zadania. Podczas oceny wniosków brane były pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Łącznie w skali całego kraju w ramach Funduszu rozdysponowanych zostanie 12 miliardów złotych.