Rozpoczęła się przebudowa dróg na Osiedlu Huta obejmująca ul. Rybną 8, 9 oraz 10. Zadanie zrealizowane zostanie przez wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa za cenę 228 070,34 zł. Prace mają się zakończyć do końca września 2020 r.

Inwestycja realizowana jest w ramach trójstronnej umowy podpisanej pomiędzy Gminą Przemków, Wykonawcą i Spółdzielnią Mieszkaniową „PRZEMKO” w Przemkowie. Wynagrodzenie za wykonane  roboty poniesie Gmina Przemków w kwocie 96 583,82 zł, a pozostała kwotę – 131 486,52 zł – SM „PRZEMKO”.

W związku z trwającymi pracami i utrudnieniami prosimy Mieszkańców osiedla Huta o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności na odcinkach remontowanych dróg.