W czwartek 17 lutego br. podczas wizyty Szefa Gabinetu Politycznego Premiera Rady Ministrów Krzysztofa Kubowa, Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak otrzymał oficjalną informację o otrzymaniu pomocy finansowej w wysokości 1.241.560,00na realizację kolejnej inwestycji na terenie Gminy Przemków. W ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zostanie wykonany remont części ulicy Kamiennej i ulicy Kościuszki. Inwestycja zostanie zrealizowana na przełomie lat 2022 i 2023.

Remonty dróg wraz z infrastrukturą towarzysząca, to zadania, które zajmują bardzo ważne miejsce we wszystkich realizowanych na terenie Gminy Przemków inwestycjach. Nowe drogi i chodniki zmieniają w sposób widoczny nasze otoczenie, ale przede wszystkim podnoszą komfort życia i co najważniejsze gwarantują bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Dziękuje bardzo Panu Ministrowi Krzysztofowi Kubów za wieloletnią współpracę na rzecz rozwoju naszej Gminy” – powiedział Burmistrz Jerzy Szczupak.

Dzisiejszy dzień to również dobry moment na podsumowanie trwających i zakończonych w Przemkowie inwestycji, które realizujemy.

Ukończona została, długo oczekiwana, budowa budynku zaplecza socjalnego na Stadionie Miejskim w Przemkowie. Całkowita wartość inwestycji to ponad 2 mln zł, na którą pozyskaliśmy 1 mln z Programu Sportowa Polska 2020.

W najbliższym czasie otrzymamy dokumentację projektową na „Rewitalizację zabytkowego centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka”, na którą udało się pozyskać dofinansowanie w łącznej kwocie blisko 3 mln zł. Jednocześnie trwają prace nad przygotowaniem do realizacji inwestycji polegającej na „Rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego w Przemkowie”, na którą pozyskaliśmy środki w wysokości 450 tys. zł.

A dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy ponad 10 mln zł na budowę i modernizację infrastruktury drogowej, wodociągowo-kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Osiedlu Głogowskim w Przemkowie. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2022 – 2024.

Jest to niezwykle ważna inwestycja, na której realizację z niecierpliwością czekają przede wszystkim mieszkańcy Osiedla Głogowskiego. Bez wsparcia środków rządowych jej realizacja nie byłaby możliwa. Zadowolenie mieszkańców naszej Gminy, poprawa ich warunków życia i codziennego funkcjonowania, to mój priorytet. Jeszcze wiele rzeczy zostało do zrobienia, ale mam nadzieje, że wspólnie zmieniamy Gminę na lepsze.” – podsumowuje Burmistrz Jerzy Szczupak.