W dniu wczorajszym w Urzędzie Miejskim w Przemkowie odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka w związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz kierownicy jednostek podległych.

Zapewniamy Państwa, że gminne służby zarządzania kryzysowego na bieżąco monitorują sytuację epidemiologiczną w gminie i współpracują z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowym Inspektorem Sanepidu oraz Wojewodą Dolnośląskim. Obecnie nie odnotowano przypadku zakażenia koronawirusem na terenie Gminy Przemków. Wiele jednak osób powraca z zagranicy, czy po prostu zarażonych jest grypą sezonową.

W związku ze wzrostem zagrożenia zachorowań na choroby wirusowe i grypopodobne, w tym także możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy wszystkich Mieszkańców Gminy Przemków o ograniczenie aktywności społecznej i w miarę możliwości załatwianie wszelkich spraw drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

Ponadto, przypominamy, że jeżeli pacjent w ciągu ostatnich 14 dni przebywał w kraju dotkniętym epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2) i zaobserwował objawy infekcji układu oddechowego (gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel, duszność) bez zwłoki powinien skontaktować się z numerem alarmowym sanepidu 669 169 699 lub Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli oprócz powyższych objawów występują trudności z oddychaniem, należy skontaktować się z pogotowiem ratunkowym pod numerem telefonu 112. Pacjenci nie powinni zgłaszać się do lekarza rodzinnego ani do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych ze względu na wysokie prawdopodobieństwo zarażenia dużej grupy osób.

Burmistrz Przemkowa wydał rekomendacje dyrektorom placówek oświatowych o zapewnieniu podstawowych środków higieny osobistej dla uczniów i personelu.

11 marca 2020 roku Burmistrz Przemkowa wydał zarządzenie w sprawie odwołania wszystkich imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Przemków.