Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Polkowicach corocznie odnotowuje ok. 40 wypadków w gospodarstwach. Zauważyć jednak można powolny ale systematyczny wzrost świadomości zagrożeń występujących podczas prac rolniczych, w związku z czym zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym zasad BHP w rolnictwie.

Konkurs polega na znalezieniu słów ukrytych w poziomych liniach w wykreślance. Pozostałe litery czytane kolejno utworzą rozwiązanie – hasło, które należy przesłać wraz z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu na adres: polkowice@krus.gov.pl w terminie do 16 czerwca 2023r. Trzy wylosowane osoby, które nadeślą poprawne hasło zostaną nagrodzone opryskiwaczem plecakowym, zestawem odzieży ochronnej stosowanej podczas oprysku oraz apteczką pierwszej pomocy przedmedycznej ufundowanymi przez KRUS OR we Wrocławiu.

W konkursie mogą brać udział rolnicy i członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Placówki Terenowej w Polkowicach.

ŻYCZYMY POWODZENIA I CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI!

Wykreślanka