Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Z inicjatywy Małżonki Prezydenta RP organizowany jest „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP”. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet, czy pielęgnowaniu historii otoczenia.

 

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu