Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja Wrzosowa Kraina ogłasza nabór wniosków o dotację w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego XII Edycji Programu „Działaj Lokalnie” w 2022 roku!

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W 2022 roku mogą być realizowane projekty, które przewidują działania zmniejszające negatywne skutki pandemii (te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej; mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online) oraz dotyczą wsparcia organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 1 maja do 31 maja 2022 r., do godziny 23:59.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który jest dostępny na www.system.dzialajlokalnie.pl oraz na www.wrzosowakraina.pl.
GMINY OBJĘTE KONKURSEM: Bolesławiec [gm. wiejska], Chocianów, Chojnów [gm. wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gromadka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowice i Przemków.
MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: dotacje będą przyznawane w maksymalnej kwocie do 6.000 zł dla jednego realizatora.
PULA PRZEZNACZONA NA GRANTY: 55.000,00 zł
WNIOSKODAWCY: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna albo ośrodek pomocy społecznej, grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.
OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą mogły trwać minimalnie 3 m-ce a maksymalnie 6 m- cy i będą mogły być realizowane od 15 czerwca do 31 grudnia 2022 r.
Dopuszcza się realizację specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one walki z pandemią lub są nastawione na wsparcie uchodźców z Ukrainy.
KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje trwają od 26 kwietnia 31 maja br.
KONSULTACJE TELEFONICZNE: wg harmonogramów zamieszczonych na stronach internetowych poszczególnych Gmin.

WEBINARIA DLA WNIOSKODAWCÓW:
Dla zainteresowanych złożeniem wniosku odbędą się trzy webinaria szkoleniowo-informacyjne. Spotkania są bezpłatne, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja.
Na spotkaniach zostaną omówione zasady naboru wniosków w ramach Programu Działaj Lokalnie, konstrukcja i zasady tworzenia projektu i jego poszczególnych elementów, sposób składania wniosków za pomocą generatora, promocja projektów oraz przedstawione zostaną dobre praktyki Działaj Lokalnie.
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla wnioskodawców:
1) 5 maja 2022 r. o godz. 17.00
Zarejestruj się wcześniej na to spotkanie:
https://zoom.us/meeting/register/tJMudeGpqjMuGtZ_KP9Xk6XLBjeNAnNglETU
2) 12 maja 2022 r. o godz. 17.00
Zarejestruj się wcześniej na to spotkanie:
https://zoom.us/meeting/register/tJMrf-yvqDstGtA_9LoWMWxg_cAPJ2Lt6ZTa
3) 18 maja 2022 r. o godz. 16.00
Zarejestruj się wcześniej na to spotkanie:
https://zoom.us/meeting/register/tJMrf-yvqDstGtA_9LoWMWxg_cAPJ2Lt6ZTa

Koordynator Programu:
Marta Kucfir
e-mail: dzialajlokalnie@wrzosowakraina.pl
tel. 608 640 901

Ośrodek Działaj Lokalnie
Fundacja „Wrzosowa Kraina”
59-140 Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2
tel. 500 206 128, 76 818 45 41
www.wrzosowakraina.pl

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację Wrzosowa Kraina.

Do pobrania:
Regulamin
Wniosek DL 2022
Harmonogram dyżurów telefonicznych