Konkurs „Klimatyczny Człowiek Roku” skierowany jest do osób w wieku 16-30 lat, które są zaangażowane, inspirują oraz realizują inicjatywy w zakresie ochrony klimatu.

Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie zwycięzcy za jego prospołeczne lub edukacyjne działania na rzecz klimatu, ograniczania skutków zmian klimatu i na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

Konkurs realizowany będzie online i wieńczony uroczystością wręczenia nagród na żywo lub online (zależnie od sytuacji epidemicznej).

Udział w konkursie jest bezpłatny, a zgłoszenia będą przyjmowane do 8 października br. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/klimatyczny-czlowiek-roku – znajdują się tam m.in. regulamin i formularz konkursowy. Kandydatury należy składać samodzielnie.

Zwycięzca konkursu otrzyma tytuł Klimatycznego Człowieka Roku oraz nagrodę pieniężną w wysokości 13 000 zł brutto, a pozostali finaliści – tytuły finalistów konkursu oraz nagrody pieniężne po 4 000 zł brutto.

Jury konkursu wyłoni maksymalnie czterech uczestników etapu finałowego – głosowania internetowego, które odbędzie się w dniach od 19 do 26 października br. W drodze tego głosowania internauci wyłonią zwycięzcę, a pozostali finaliści otrzymają wyróżnienia.