Nadleśnictwo Przemków i Nadleśnictwo Chocianów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ekosystemów referencyjnych.

Ogłoszenie o konsultacjach oraz wykaz powierzchni można znaleźć na stronie internetowej nadleśnictwa, pod linkiem:

Nadleśnictwo Przemków: https://przemkow.wroclaw.lasy.gov.pl/witamy/-/asset_publisher/Wo5w/content/konsultacje-spoleczne-ekosystemow-referencyjnych-na-terenie-nadlesnictwa-przemkow

Nadleśnictwo Chocianów: https://chocianow.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/konsultacje-spoleczne-proponowanych-zmian-w-wykazie-powierzchni-referencyjnych