Kwalifikacja wojskowa !!!

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. dotyczy:

  • mężczyzn urodzonych w 2003 roku (tzw. rocznik podstawowy),
  • mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. roczniki starsze),
  • osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 2001-2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 2001-2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • kobiet urodzonych w latach 1998-2003, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Terminarz kwalifikacji dla wezwanych z gminy Przemków przedstawia się następująco:

01 czerwca 2022 r. – Powiatowa Komisja Lekarska orzeka od godziny 14.00,

02 czerwca 2022 r. – Powiatowa Komisja Lekarska orzeka od godziny 14.00.

Powiatowa Komisja Lekarska orzeka w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, przy ul. Skalników 6 – wejście od strony obiektów sportowych.

Pamiętajcie aby zabrać ze sobą:

  • dowód tożsamości
  • dokumentację medyczną
  • aktualne foto do książeczki wojskowej
  • dokument potwierdzający wykształcenie

Niezbędne informacje dostępne są również na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji https://www.gov.pl/web/mswia/kwalifikacja-wojskowa