Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka zaprasza na 3-dniowa wycieczkę do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu.