W dniu 31 marca 2022 roku w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „ORTOGRAFEK 2022” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych z terenu Gminy Przemków i okolicznych gmin. Patronat nad konkursem po raz drugi objął Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

Celem konkursu było przede wszystkim zachęcanie do nauki ortografii poprzez zabawę z odrobiną rywalizacji, mobilizowanie do poznania i utrwalania reguł ortograficznych, posługiwanie się w piśmie poprawną polszczyzną. Ważnym elementem – tak jak przy każdym konkursie – było również wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji oraz promocja mocnych stron uczniów.

Udział w konkursie wzięły trzyosobowe drużyny ze Szkoły Podstawowej w Buczynie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie oraz drużyna gospodarzy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie – łącznie 12 uczestników. Zadaniem uczniów było napisanie dyktanda, rozwiązanie krzyżówki ortograficznej oraz zadanie na grze edukacyjnej PUS-y. Tegorocznym organizatorem konkursu była Paulina Lewandowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół w Przemkowie. W skład jury weszli nauczyciele – opiekunowie uczniów.

Mistrzem Ortografii została bezapelacyjnie Anna Kuźmiak – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. Drugie miejsce zajęła Lena Chodak ze Szkoły Podstawowej w Buczynie, trzecie miejsce Adrian Kuźmiak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie. Czwarte miejsce przypadło Wojciechowi Kiełb ze SP w Buczynie, a piąte miejsce ex aequo zajęli Jakub Żerebecki z SP nr 2 w Przemkowie oraz Jakub Zaderski z SP nr 1 w Przemkowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka.

Organizatorzy serdecznie dziękują Panu Burmistrzowi Jerzemu Szczupakowi za objęcie patronatu nad konkursem oraz uczestniczącym szkołom za przyjęcie zaproszenia i udział w przedsięwzięciu.

konkurs ortografek Międzyszkolny konkurs ortograficzny „ORTOGRAFEK 2022” (1)