Informujemy, że 30 września br. zakończył się nabór wniosków o udzielenie grantów na wymianę źródeł ciepła w ramach projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Nabór trwał od 01.07.2020r. do 30.09.2020 r. Z terenu Gminy Przemków złożono, zgodnie z ogłoszeniem, bezpośrednio w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty, 44 wnioski, które obecnie podlegać będą ocenie Komisji Oceny Projektów (KOP). Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru to 1 lutego 2020 r.