Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w Gminie Przemków w 2019 roku.

Pełna informacja w BIP