Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w związku z rozstrzygnięciem XIX edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego”, Gminie Przemków przyznano pomoc finansową w wysokości 9 000,00 zł.

Dla miejscowości z terenu naszej gminy, które zgłosiły swoje inicjatywny do konkursu, przyznano następujące nagrody:

  • Piotrowice w wysokości 3.000 zł;
  • Jędrzychówek w wysokości 2.000 zł;
  • Szklarki w wysokości 2.000 zł;
  • Łężce w wysokości 2.000 zł.

Celem konkursu jest poprawa i dbałość o estetykę otoczenia i stan środowiska naturalnego, podniesienie atrakcyjności wsi, pobudzenie inicjatyw społecznych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców wsi i wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców powiatu polkowickiego. Sołectwa zaplanowały wydanie przyznanych nagród na urządzenia, materiały i artykuły służące całości lokalnej społeczności, w tym doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt kuchenny lub zagospodarowanie terenu wokół świetlic, w tym zakup ogrodzenia. Nagrody z Powiatu Polkowickiego pozwolą w części zrealizować plany poszczególnych sołectw i potrzeby lokalnych społeczności.