„Konkurs na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego” organizowany jest przez Powiat Polkowicki od wielu lat. Do ostatniej, XXI już edycji, pomimo panującej pandemii i trudności w realizacji przedsięwzięć, przystąpiło, jak co roku wiele sołectw.

Komisja konkursowa przyznała dwa wyróżnienia dla sołectw z Gminy Przemków. Otrzymały je Krępa i Jędrzychówek (po 1 200,00 zł każde). Nagrodę za udział w konkursie otrzymało sołectwo Piotrowice (1 000,00 zł).

W pierwszym etapie konkursu mieszkańcy dokonują zgłoszenia określając jak chcieliby zmienić swoje otoczenie. W kolejnym etapie, angażując lokalną społeczność oraz wykorzystując dostępne środki np. z funduszu sołeckiego lub z nagród za poprzednie realizacje, wykonują prace związane z uporządkowaniem lub zagospodarowaniem terenu na wsi, wokół świetlic wiejskich, prace remontowe lub inwestycyjne, które mają służyć wszystkim mieszkańcom. Celem konkursu jest poprawa i dbałość o estetykę otoczenia i stan środowiska naturalnego, podniesienie atrakcyjności wsi, pobudzenie inicjatyw społecznych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców wsi i wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców powiatu polkowickiego.

Nagrody pozwolą w części zrealizować plany poszczególnych sołectw i potrzeby lokalnych społeczności. Sołectwa zaplanowały zakup m.in. doposażenia świetlic wiejskich. Wszystkie sołectwa, które wzięły udział w konkursie wyróżniono nagrodami pieniężnymi. Sam udział w konkursie był nagrodzony kwotą w wysokości 1 tys. zł.

Życzymy powodzenia naszym sołectwom w kolejnej edycji konkursu!