„Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego” organizowany jest przez Powiat Polkowicki od wielu lat. Do ostatniej, XX już edycji przystąpiło 28 miejscowości. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w związku z rozstrzygnięciem tej edycji konkursu, Gminie Przemków przyznano pomoc finansową w wysokości 8 000,00 zł. z przeznaczeniem dla następujących miejscowości:

– II miejsce w konkursie – Piotrowice – 4.000 zł

– Krępa – 1.500 zł,

– Szklarki – 1.500 zł,

– Jędrzychówek – 1.000 zł.

W pierwszym etapie konkursu mieszkańcy dokonują zgłoszenia określając jak chcieliby zmienić swoje otoczenie. W kolejnym etapie, angażując lokalną społeczność oraz wykorzystując dostępne środki np. z funduszu sołeckiego lub z nagród za poprzednie realizacje, wykonują prace związane z uporządkowaniem lub zagospodarowaniem terenu na wsi, wokół świetlic wiejskich, prace remontowe lub inwestycyjne, które mają służyć wszystkim mieszkańcom. Celem konkursu jest poprawa i dbałość o estetykę otoczenia i stan środowiska naturalnego, podniesienie atrakcyjności wsi, pobudzenie inicjatyw społecznych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców wsi i wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców powiatu polkowickiego.

Nagrody pozwolą w części zrealizować plany poszczególnych sołectw i potrzeby lokalnych społeczności. Sołectwa zaplanowały zakup m.in. doposażenia świetlic wiejskich lub terenu wokół świetlic. Wszystkie sołectwa, które wzięły udział w konkursie wyróżniono nagrodami pieniężnymi. Sam udział w konkursie był nagrodzony kwotą w wysokości 1 tys. zł.

Życzymy powodzenia naszym sołectwom w kolejnej edycji konkursu!