Przyjdź i spisz się w Punkcie Spisowym w Przemkowie:

Urząd Miejski w Przemkowie
Plac Wolności 25
tel. 76 8320 476
pon. – pt. w godz. 7:00 – 15:00

Przygotuj:
1) numer PESEL i nazwisko rodowe matki
2) numery PESEL członków gospodarstwa domowego
3) powierzchnię użytkową mieszkania w m2