Sprzedaż nieruchomościSzczegóły dotyczące przetargów i nieruchomości znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przemkowie http://umprzemkow.ssdip.bip.gov.pl  zakładka: przetargi – sprzedaż.

Informacje można uzyskać również osobiście w Urzędzie Miejskim w Przemkowie oraz pod numerem telefonu 76/8320 480 lub e-mailowo pod adresem: a.bober@przemkow.pl

Zapraszamy do udziału w przetargach!