Stypendia dla Najzdolniejszych!

Dolnośląska młodzież ma kolejną szansę na wsparcie swoich talentów i osiągnięć! Fundacja Edukacji Międzynarodowej z Wrocławia ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków do XXIV edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Samorządu Województwa Dolnośląskiego, aż ponad 50 najzdolniejszych uczniów może liczyć na roczne stypendia.

Dotacja Samorządu Województwa Dolnośląskiego pozwala na przyznanie ponad 50 stypendiów. Organizatorzy zachęcają uczniów z ponadprzeciętnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi oraz w dziedzinie działalności społecznej do składania wniosków. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (od klasy IV) oraz ponadpodstawowych.

Co zyskujesz?

Kandydaci mogą ubiegać się o roczne stypendia w wysokości od 3500 do 4500 złotych, w zależności od etapu edukacyjnego. Środki te można przeznaczyć na rozwijanie talentów i pasji, co oznacza nie tylko wsparcie finansowe, ale również motywację do dalszego rozwoju.

Jak aplikować?

Nabór wniosków potrwa do 20 września 2024 roku. Formularze wniosków oraz regulamin dostępne są na stronie Fundacji Edukacji Międzynarodowej: https://www.fem.org.pl/rozpoczyna-sie-nabor-wnioskow-stypendialnych-zdolny-slask-xxiv-edycja/

Wypełnione wnioski należy przesłać tradycyjną pocztą na adres FEM: ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, z dopiskiem „zDolny Śląsk”. Nie ma możliwości osobistego składania wniosków.

Ocena wniosków

Proces oceny wniosków będzie dwuetapowy, prowadzony przez Komisję Stypendialną oraz Dolnośląską Kapitułę Wspierania Uzdolnień. Decyzje gremiów oceniających wnioski kandydatów są ostateczne i niepodważalne.

Wspieramy młode talenty od 2001 roku

Program Stypendialny „zDolny Śląsk” został stworzony w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej oraz Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Jego celem jest znoszenie barier w dostępie do edukacji i wspieranie uzdolnionej młodzieży z Dolnego Śląska.

Nie przegapcie tej okazji!

Zapraszamy do składania wniosków i życzymy powodzenia wszystkim kandydatom.