Ruszył Program „Czyste Powietrze” Plus. Od 15 lipca 2022 roku wystartowała nowa odsłona Programu „Czyste Powietrze”, który zakłada prefinansowanie inwestycji w wymianę nieefektywnego źródła ciepła oraz termomodernizację domu jednorodzinnego mieszkalnego.

„Czyste Powietrze Plus” to program, w którym jeszcze przed rozpoczęciem zadania będzie można otrzymać z wyprzedzeniem do 50% maksymalnej kwoty dotacji.

Nowe rozwiązanie jest skierowane do beneficjentów 2) i 3) części programu „Czyste Powietrze”, czyli dla osób uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania i jest dostępne tylko dla nowych Beneficjentów składających wniosek o dofinansowanie. Warunkiem wypłaty prefinansowania jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację, umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe jest zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.

Wnioski o prefinansowanie zadania można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, lub w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu

Logo czyste powietrze