Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie zakończył realizację inwestycji pn.: „Wymiana sieci zewnętrznej c.o i c.w.u likwidacja komory K-1 w Przemkowie ul. Kolejowa 6, 7, 8”.

Zadanie realizowane było w okresie od 15.09.2020 r. do 27.11.2020 r. Łączna wartość inwestycji wyniosła 132.800 zł, a sfinansowana została z wydatków majątkowych Gminy Przemków wpisanych do budżetu gminy na 2020 rok.

Nowa sieć zaopatruje w ciepło oraz ciepłą wodę, z lokalnej kotłowni gazowej, lokale mieszkalne oraz mieszkańców budynku przy ul. Kolejowa 8 w Przemkowie.

Za koniecznością realizacji w/w zadania przemawiały straty ciepła.