Od 7.11.2021 przyjmowane są wnioski o wydawanie dowodów osobistych z drugą warstwą biometryczną – odciskami palców.

Rozwiązania dotyczące nowych dowodów osobistych wynikają z dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa unijnego. Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia, ponieważ one będą składać odciski palców. Dla osób do 12. roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców.

Nowe rozwiązania pozwalają odpowiednio zabezpieczyć dowody osobiste w świecie, w którym bardzo wiele dokumentów jest fałszowanych. Taka sama procedura stosowana jest przy wydawaniu paszportów.

Będą również działać stacje mobilne urzędnika – to urządzenia, które umożliwią oddanie odcisków palców przez osoby, które nie będą mogły osobiście udać się do urzędu gminy. Jednostką obsługującą stację mobilną na terenie powiatu polkowickiego jest Urząd Gminy Polkowice. Potrzebę obsługi poprzez stację mobilną należy zgłaszać pod nr telefonu – 76 8474 129.

W nowym dowodzie – poza odciskami palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznym podpisem właściciela dowodu (w warstwie graficznej) – będzie też kilka innych dostrzegalnych na pierwszy rzut oka zmian. Pojawi się m.in. oznaczenie państwa członkowskiego (na tle flagi Unii Europejskiej).

WAŻNE!

W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów NIE będzie konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów.

Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.

Wniosek o nowy dowód osobisty składamy tylko w urzędzie!

W związku ze zmianami w wydawaniu dowodów osobistych – od 27 lipca nie ma możliwości złożenia online wniosku o nowy dokument tożsamości. Można to zrobić tylko w urzędzie (wyjątkiem są sytuacje, w których – ze względu na np. chorobę, niepełnosprawność – nie jesteśmy w stanie tego zrobić).

Po wprowadzeniu nowych dokumentów – składanie online wniosku o dowód będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.