Komputery, które Gmina Przemków zakupiła ze środków pozyskanych w ramach programu ZDALNA SZKOŁA, w dniu wczorajszym trafiły do przemkowskich szkół. Łącznie zakupiono 23 laptopy, które zostaną rozdysponowane przez dyrektorów poszczególnych placówek z terenu Gminy Przemków. Do Zespołu Szkół w Przemkowie trafi 12 komputerów, do Szkoły Podstawowej nr 2 – 8 komputerów, a do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej – 3 komputery.

Decyzję o złożeniu wniosku podjąłem jak tylko pojawiło się ogłoszenie o konkursie po wstępnym rozpoznaniu sytuacji w naszych jednostek oświatowych. Moim celem jest, aby wszyscy nasi uczniowie mieli jednakowe szanse i możliwość kontynuacji zdalnej nauki w tej trudnej dla wszystkich sytuacji. Co ważne, zakupu dokonano bez konieczności angażowania środków własnych gminy” – ocenia Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

Działanie jest finansowane przez Ministerstwo Cyfryzacji w związku z programem Zdalna Szkoła. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i zamknięciem placówek oświatowych. Konieczność kontynuacji nauki on-line spowodowała, że wielu uczniów, którzy nie posiadają dostępu do sprzętu, nie może efektywnie kontynuować nauki, a tym samym realizować podstawy programowej. Zakupione komputery zostały przekazane do szkół, które wypożyczą sprzęt potrzebującym uczniom i nauczycielom.

Elektroniczny wniosek został złożony do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dniu 1 kwietnia 2020 r. Realizacja zadania nie wymagała zapewniania wkładu własnego gminy.

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.